Ekstraordinær generalforsamling

August 13, 2015

Outrup Vandværk indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. september 2015, kl. 19.30 på Outrup Hotel.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Behandling af forslag til nye vedtægter (på generalforsamlingen den 19. marts 2015 blev det besluttet at ændre selskabsform fra interessentskab til andelsselskab med begrænset ansvar A.m.b.a.

Forslag til nye vedtægter kan ses på Vandværkets hjemmeside: www.outrup-vand.dk

3. Eventuelt

OUTRUP VANDVÆRK

March 4, 2015

Administration:

Jens Lauridsen, Løftgårdevej 11, 6855 Outrup
Telefon: 75 25 13 61 / 40 27 13 34
Hjemmeside: www.outrup-vand.dk
E-mail: outrup-vand@outrup.net

Indkaldelse til Generalforsamling

March 1, 2015

Outrup Vandværk indkalder hermed til generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.30 på Outrup Hotel.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges.
5. Behandling af indkomne forslag.(Bestyrelsen foreslår, at Outrup Vandværk I/S ændrer selskabsform fra interessentskab til andelsselskab med begrænset ansvar)

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.