Skip to main content

Forbrugerorientering den 17. oktober 2017

Vandværket har efter fund af sprøjtemidlet chloridazon i en række danske vandværkers boringer udtaget en vandprøve for undersøgelse efter rester af rester eller nedbrydningsprodukter foranlediget af chloridazon.

Læs den fulde orientering her