Indkaldelse til Generalforsamling

Outrup Vandværk indkalder hermed til generalforsamling Tirsdag d. 20. marts 2018, kl. 19.30 på Outrup Hotel.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges.
5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

 

Vandværket

Outrup Vandværk
Strandvejen 10
6855 Outrup

Administration

Midt Regnskab ApS

Tlf: 21 22 48 80
Mandag – torsdag 08.00 – 17.00
Fredag 08.00 – 12.00

Kontakt Vandværket: