Indkaldelse til Generalforsamling

Outrup Vandværk indkalder hermed til generalforsamling Tirsdag d. 20. marts 2018, kl. 19.30 på Outrup Hotel.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges.
5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

 

Administration

Outrup Vandværk
Løftgårdevej 11
6855 Outrup

Vandværket

Outrup Vandværk
Strandvejen 10
6855 Outrup

Kontakt os på

Tlf (1): +45 7525 1361
Tlf (2): +45 4027 1334
Email: outrup-vand@outrup.net

Telefontider

Der er ingen fast telefontid. Men så vidt muligt vil telefonen blive besvaret.