Skip to main content

Vores vandanalyser

Outrup Vandværk er bygget i 1996 og fremtræder i en velholdt stand. Vandværkets bygninger bliver løbende vedligeholdt og den maskintekniske del er ligeledes i en god stand.

Indvinding

 • Indvindings-tilladelse:
  350.000 m³/år
 • Indvundet mængde 2011:
  318.880 m³/år
 • Overskridelse:
  0 m³/år
 • Tilladelsens udløbsdato:
  13-09-2042

Boringer

DGU nr.: 112.157
DGU nr.: 112.993
DGU nr.: 112.1120
DGU nr.: 112.159
DGU nr.: 112.1117

De 5 boringer er etableret i en dybde på 26,5 m til 61 m og filtersat fra 20 m til 28 m Boringerne er etableret i jordlag af, moræneler, sand og smeltevandssand. Vurdering er at magasinet for boringerne er velbeskyttet.

Anlæggets kapacitet og dimensionering

 • Indvindingskapacitet:
  114 m³/h
 • Udpumpningskapacitet:
  180 m³/h
 • Filterkapacitet:
  90 m³/h
 • Rentvandsbeholderen:
  1400 m³
 • Døgnproduktionskapacitet:
  2070 m³

Forsyningsfordeling

 • Helårshuse:
  654 stk.
 • Fritidshuse:
  0 stk.
 • Institutioner:
  10 stk.
 • Virksomheder:
  46 stk.
 • Landbrug:
  107 stk.

Anlæggets dimensionering

 • Forsyningsevne pr. døgn:
  1,6
 • Leveringsevne pr. døgn:
  3,4
 • Beholderevne:
  3,1
De tre forhold tager udgangspunkt i en situation, hvor der indvindes 50 % vand yderligere, set i forhold til et gennemsnit af indvindingssituationen i 2009, 2010, 2011.
 

Forsyningssikkerhed

Outrup Vandværk indgår i den fremtidige forsyningsstruktur i Varde Kommune på det nuværende niveau. Vandværket har sikret sig med:

 • Med lås mod indbrug
 • Beholderkapacitet
 • Nødstrømsgenerator
 • Nødforsyning fra andet vandværk
 • Beredskabsplan

Fremtidig vandforsyning

Det kan forventes, at ikke-almene anlæg nedlægges og tilsluttes almene vandværker. Forsyningsområdet for vandværket er ved at være fuldt udbygget og der er ikke mange som er tilsluttet vandværket.

Plan for Outrup Vandværk

For at være i stand til at efterleve vandforsyningsplanens krav forventes det at Outrup Vandværk: Sikrer at indvindingstilladelsen er tilstrækkelig ved at:

 • Søge om fornyelse af indvindingstilladelsen inden år 2042
 • Søge om udvidelse af indvindingstilladelsen i takt med det stigende vandbehov som følge af tilslutningen af nye forbruger
 • Forbedre forsyningssikkerheden ved at:
 • Sikre vandværket og boringerne med alarm mod for eksempel hærværk.
 • Etablere indbruds alarm på boringerne.
Optimere og tilpasse anlæg, drift og økonomi ved at: Tilpasse anlæggets kapacitet i takt med at vandbehovet stiger som følge af tilslutning af nye forbrugere.