Skip to main content

Varsling via SMS

Vandværket er i gang med at få oprettet et system så vi kan varsle via sms.

Dette for at kunne få informationer hurtigere og mere effektivt frem til forbrugerne. Til brug herfor har vi brug for at få valideret mobilnumre på alle vore forbrugere. Vi indhenter derfor via TDC numre på alle telefonnumre der er tilknyttet forbrugernes adresser og sender via disse numre en SMS med anmodning om godkendelse. Det kan godt være at dette i nogle tilfælde rammer ved siden af – og derfor skal man selvfølgelig i sådanne tilfælde svare ”nej”. I alle andre tilfælde gerne ”ja”.

En anden mulighed er også at meddele det nummer man gerne vil kontaktes på til vandværket – så lægger vi det ind i systemet.